OCS ovlašten za 2016.godinu

28.07.2015.

Rešenjem broj 320-10-03511/2015-13 izdatim od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštitie životne sredine, Direkcija za nacionalne referenzne laboratorije, OCS se ovlašćuje za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2016.godini.

OCS akreditovan u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17065:2013

08.04.2015.

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je OCS od 26.02.2015. godine akreditovan u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17065:2013. Do navedenog datuma OCS je bio akreditovan u skladu sa standardom SRPS EN 45011.

Ova akreditacija je obavezna za sve kontrolne organizacije koje se bave poslovima sertifikacije proizvoda i u Republici Srbiji je uslov je za sticanje ili produženje ovlašćenja za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje i proizvoda sa geografskim poreklom.

Više informacija o ovom standardu možete da nađete ovde: http://www.ats.rs/sr/vest/novo-izdanje-medjunarodnog-standarda-isoiec-170652013

Podaci o akreditaciji OCS-a: http://www.registar.ats.rs/predmet/776/

Obaveštenje o kolektivnom godišnjem odmoru

22.12.2014.

Obaveštavamo sve naše proizvođače da će zaposleni u OCS-u biti na kolektivnom godišnjem odmoru od 24.12.2014. do 07.01.2015.godine.

U naznačenom periodu za sva hitna pitanja molimo pisati na administracija@organica.rs.


Želimo vam da lepo provedete predstojeće praznike i da vam 2015.godina bude srećna i uspešna.

Sertifikacija u cilju izvoza u Švajcarsku

09.12.2014.

Obaveštavamo proizvođače organskih proizvoda koji žele da izvoze svoje organske proizvode u Švajcarsku da je OCS u decembru 2014.godine potpisao ugovor o saradnji sa International Certification Bio Suisse AG (ICB) iz Švajcarske kojim se OCS uvrštava na listu kontrolnih tela koja imaju ovlaštenje da vrše kontrolu u cilju utvrđivanja usaglašenosti proizvodnje sa Bio Suisse Standardima.

U avgustu 2014.godine OCS je zvanično priznat od strane švajcarskih nadležnih institucija koje je usledilo nakon priznavanja OCS-a od strane Evropske komisije kao kontrolnog tela koje sprovodi ekvivalentan sistem kontrole i sertifikacije u odnosu na Reg. 834/2007.

Ovim poslednjim priznanjem, OCS je u mogućnosti da jednim dolaskom kao ovlašteno kontrolno telo (tokom redovne godišnje kontrole organske proizvodnje) izvrši kontrolu usklađenosti proizvodnje u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji RS, Regulativom 834/2007 (izvoz organskih proizvoda u EU) i Bio Suisse standardom (izvoz u Švajcarsku).

U saradnji sa partnerom iz Nemačke i dalje vršimo kontrolu usklađenosti sa USDA/NOP standardima (izvoz u Ameriku).